Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ công ty: 184 Hồng Lạc, phường 11 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ xưởng: 153 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • 0978 278 278
  • invaitinphat@gmail.com
  • https://invaitinphat.com
  • http://invaigiasi.com

Gửi thông tin

0978 278 278