Chính sách vận chuyển

1. Nhận vải tại xưởng

2. Giao hàng tại nơi khách yêu cầu trong phạm vi thành phố HCM.

Hotline: 0978278278